WYPADEK SAMOCHODOWY – NIEMCY, AUSTRIA, SZWAJCARIA

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY REGENSBURG (BAYERN)

TEL: +49 (0)911 9646 455

anigif

Wypadek samochodowy na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii? Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT pomogą!

Sieć MOTOEXPERT, w tym również rzeczoznawca samochodowy Regensburg,  posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę niezbędną do wykonywania pełenego zakresu usług rzeczoznawczych związanych z wyceną i likwidacją szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Niemiec i za granicą (Austria, Szwajcaria, Polska, kraje UE). Po wypadku drogowym za granicą możliwe jest więc skorzystanie z fachowej pomocy technicznej, jaką świadczą rzeczoznawcy MOTOEXPERT.

Wypadek samochodowy, do jakiego dochodzi na terenie Niemiec, w Austrii, Szwajcarii czy innym kraju Unii Europejskiej (np. Włochy, Chorwacja, Francja, Belgia, Holandia) zwykle powoduje konieczność wyceny zakresu powstałej szkody oraz skalkulowania kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Z usług sieci MOTOEXPERT mogą skorzystać wszystkie osoby poszkodowane w niezawinionym wypadku lub kolizji drogowej, do której doszło w Niemczech lub innym, europejskim kraju.

 Głównym zakresem działalności rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT jest wykonywanie niezależnych opinii technicznych i kalkulacji szkód komunikacyjnych. Dzięki usługom oferowanym przez MOTOEXPERT możliwa jest wycena zakresu uszkodzeń powypadkowych w pojazdach, które nie z własnej winy uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek wypadku samochodowego.

Sieć MOTOEXPERT realizuje usługi na rzecz właścicieli pojazdów, którzy:

  • poruszają się na niemieckich, austriackich lub szwajcarskich znakach rejestracyjnych i ulegli niezawinionej szkodzie komunikacyjnej w jednym z krajów UE (m.in. Francja, Belgia, Włochy, Chorwacja)
  • posiadają pojazd zarejestrowany w jednym z krajów Unii Europejskiej i ulegli szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii

Koszty pomocy rzeczoznawczej w przypadku szkód powsyałych na terenie kraju niemieckojęzycznego tj. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii mogą zostać rozliczone przez MOTOEXPERT bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia.

W przypadku wypadków powstałych w krajach UE konieczny jest kontakt z centralą sieci pod numerem telefonu + 49 (0)911 9646 455  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@motoexpert.de Bliższych informacji udzieli wówczas rzeczoznawca samochodowy, który docelowo będzie mógł podjąć się realizacji zlecenia.

Rzeczoznawca Samochodowy – Wypadek samochodowy Niemcy, Austria, Polska, Szwajcara, Kraje UE

asdss